FORMACIÓ A LES PIMES: AUGMENTAR LES OPORTUNITATS DE PARTICIPACIÓ EN LICITACIONS PÚBLIQUES.
5/07/2018